Orbit

:::
瀏覽人次: 1595

獎助學金

‧校內獎學金公告

http://spirit.tku.edu.tw:8080/tku/Scholarship.jsp?sectionId=3

‧教育部圓夢助學網

https://helpdreams.moe.edu.tw/

‧淡江大學生活輔導組-學生就學貸款

http://spirit.tku.edu.tw:8080/tku/main.jsp?sectionId=2
 

◎本系學生獲頒教育部「學海飛颺」、「學海惜珠」獎助學金統計表

(統計至2016年6月28日)
 

  

學海飛颺

學海惜珠

合計

103級 人數 1 - 1人
金額 60,000 - 60,000元

102級

人數

3

-

3人

金額

180,000

-

180,000元

101級

人數

4

-

4人

金額

240,000

-

240,000元

100級

人數

10

2

12人

金額

500,000

1,080,000

1,580,000元

99級

人數

5

-

5人

金額

326,000

-

326,000元

98級

人數

5

-

5人

金額

480,000

-

480,000元

97級

人數

9

-

9人

金額

268,000

-

268,000元

96級

人數

5

3

8人

金額

265,000

410,400

675,400元

95級

人數

12

4

16人

金額

280,000

2, 375, 000

2,655,000元

◎本系學生獲頒校內獎學金統計表(104學年度統計至2016年3月31日)

獎學金
名稱

學業
獎學金

驚聲
獎學金

覺生
獎學金

友愛
助學金

淡水
出生
獎學金

瀛玖
紀念
甲種
獎學金

台北
縣府
獎學金

高李綢
女士
獎學金

僑生
獎學金

合計

105學年度 人數 3 2           1   6
金額 30,000 20,000           50,000   100,000

104學年度

人數

3

3

 

 

   

1

 

7

金額

30,000

30,000

 

 

   

50,000

 

110,000

103學年度

人數

3

 

 

 

    

 

3

金額

30,000

 

 

 

    

 

30,000

102學年度

人數

3

1

1

 

    

 

5

金額

30,000

10,000

4,300

 

    

 

44,300

101學年度

人數

7

4

2

 

    

 

13

金額

70,000

40,000

8,600

 

    

 

118,600

100學年度

人數

8

2

2

 

    

 

12

金額

80,000

10,000

8,600

 

    

 

98,600

99學年度

人數

7

3

2

 

    

 

12

金額

70,000

30,000

8,600

 

    

 

108,600

98學年度

人數

8

4

2

1

    

 

15

金額

80,000

40,000

8,600

3,000

     

131,600

97學年度

人數

4

4

2

1

   

1

1

13

金額

40,000

40,000

8,600

3,000

   

50,000

8,600

150,200

96學年度

人數

3

4

2

2

1

1

1

1

 

15

金額

30,000

40,000

8,600

6,000

8,600

10,000

20,000

50,000

 

173,200

95學年度

人數

1

2

1

1

     

5

金額

10,000

20,000

4,300

10,000

     

44,300