Orbit

:::
瀏覽人次: 3739

大三出國

◎本系學生大三需自費出國至本校指定姊妹校留學一年,同時仍應在本校註冊且繳交本校1/4學雜費。

◎蘭陽校園大三出國專區(點選圖片連結)

This is an image


◎大三出國進修國家人數 (統計至2019.08.07)

級別 種類 美國 英國 日本 芬蘭 紐西蘭 澳洲 加拿大 韓國 波蘭 捷克 杜拜 合計
106 交換生 1                     1人
一般生 14 6     2 30     9   11 72人
105 交換生     1         1 1     3人
一般生 13 4       31 1   2   19 70人
104 交換生               2       2
一般生 24 6     1 23 4   6   9 73
103 交換生     1 2       1 1     5
一般生 18 3 1     8 1     6 5 42
102 交換生 1     2       2       5
一般生 19 10     3 8 1     9   50
101 交換生 1 1 1 2     1     1   7
一般生 28 9       3           40
100 交換生       3         1 1   5
一般生 36 2     7 1           38
99 交換生       2               2
一般生 37 2         2         41
98 交換生       3       1       4
一般生 36 3     3 1           43
97 交換生 1     2               3
一般生 20 4     13 1           38
96 交換生       2               2
一般生 30 4     1   1         36
95 交換生                       0
一般生 35 3 1   4             43